HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH ASIAN BANKER LẦN THỨ 9 NĂM 2008: "QUẢN LÝ RỦI RO TRONG THỜI ĐẠI NHIỀU BIẾN ĐỘNG"

Từ ngày 16 - 19/03/2008, Hà Nội sẽ là thành phố chủ nhà của cuộc họp thường niên quan trọng và uy tín nhất dành cho những người ra quyết định trong ngành dịch vụ tài chính - Hội nghị thượng đỉnh Asian Banker lần thứ 9 năm 2008. Việc Asian Banker chọn đồng tổ chức sự kiện ngân hàng uy tín này với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tại Hà Nội cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong cộng đồng dịch vụ tài chính.

Hội nghị thượng đỉnh sẽ là nơi gặp gỡ của hơn 500 người ra quyết định cấp cao, các phó giám đốc điều hành và các uỷ viên cấp cao từ các tổ chức tài chính, cũng như các nhà quản lý và cổ đông cấp cao trong ngành để thảo luận, chia sẻ và gạn lọc những kiến thức quan trọng nhằm phát triển thịnh vượng khi ngày càng có những thay đổi và phát triển nhanh chóng trong ngành. 

Trong chín năm qua, Hội nghị thượng đỉnh Asian Banker đã phát triển thành một cộng đồng thịnh vượng dành cho những người ra quyết định đến từ các ngân hàng hàng đầu trong khu vực. Những buổi thảo luận có ảnh hưởng sâu rộng trong những năm vừa qua đã nhìn thẳng thắn vào toàn bộ các vấn đề chính mà ngành gặp phải; giúp các nhà lãnh đạo đánh giá một cách khách quan về những phát triển trong quản lý rủi ro và quản trị doanh nghiệp, các quá trình kinh doanh và hoạt động, các khung pháp quy đa thẩm quyền, và các giao dịch liên ngân hàng. 

Ngành dịch vụ tài chính châu Á phát triển ngày càng tinh vi phức tạp, và Hội nghị thượng đỉnh sẽ cho thấy những suy nghĩ của các nhà lãnh đạo quốc tế hàng đầu của ngành cũng phát triển nhanh chóng như thế nào. Hãy tham gia với chúng tôi tại Hà Nội vào tháng 03 năm 2008 và chia sẻ những cơ hội xây dựng quan hệ và đối thoại đầy hữu ích, sâu rộng và phong phú vốn luôn là đặc trưng của Hội nghị thượng đỉnh Asian Banker.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH ASIAN BANKER
Ngoài ba hội thảo chủ chốt về thương hiệu, Hội nghị thượng đỉnh 2008 cũng có những yếu tố tiên tiến mới. 

Các Hội thảo Chính: 

Hội thảo 1: Hội thảo về Quản trị & Quản lý Rủi ro sẽ tập trung vào các câu hỏi quan trọng về tác động của rủi ro tín dụng, thị trường và rủi ro hoạt động đối với nghiệp vụ ngân hàng hiện nay. Như mọi lần, các cuộc thảo luận sẽ có ý kiến đóng góp của những nhà tư tưởng hàng đầu trên toàn thế giới về rủi ro và quản trị. 
Đồng Chủ toạ  Tiến sĩ Michael Ong, Giáo sư Tài chính, Trường Kinh doanh Stuart Graduate, Học viện Công nghệ Illinois, và
Ông Gordian Gaeta, Giám đốc Nguồn lực Quốc tế, Asian Banker

Thành phần tham dự?

 • Giám đốc quản lý rủi ro, giám đốc rủi ro tín dụng, và giám đốc rủi ro thị trường
 • Giám đốc điều hành, giám đốc tài chính và nhân viên điều hành cấp cao chịu trách nhiệm về hoạt động rủi ro
 • Các thành viên của hội đồng quản trị và ban quản lý cấp cao chịu trách nhiệm quản lý rủi ro, kiểm toán, tuân thủ, quản trị doanh nghiệp và giám sát
 • Các uỷ viên từ các văn phòng và cơ quan tín dụng
 • Các đại diện cấp cao từ các công ty tư vấn toàn cầu hàng đầu với chuyên biệt về các lĩnh vực như quản lý rủi ro, quản trị doanh nghiệp, tuân thủ, tiêu chuẩn kế toán và các lĩnh vực chiến thuật chính khác  Hội thảo 2: Đối thoại về Điều lệ Ngân hàng (DIỄN ĐÀN MỚI!!) sẽ hội tụ 25 nhà quản lý Châu Á - Thái Bình Dương để thảo luận về hoạch định chiến lược phát triển giữa các nhà quản lý và ngân hàng. Được tổ chức cùng với Hội thảo Quản trị & Rủi ro, Đối thoại hướng tới mục tiêu tăng cường hiểu biết về các vấn đề pháp quy của khu vực trong cộng đồng ngân hàng khu vực.
  Đồng Chủ toạ, Ông Alastair Clark, Cố vấn của Thống đốc Ngân hàng Anh, và Ông Ishrat Husain, cựu Thống đốc,
  Ngân hàng Quốc gia Pakistan

Đặc biệt dành cho:

 • Các nhà quản lý và giám đốc cấp cao của các cơ quan chính phủ
 • Giám đốc điều hành, Chủ tịch, chủ tịch và thành viên của Hội đồng quản trị
 • Các khách mời danh dự của Asian Banker

 Hội thảo 3: Cuộc họp Hội đồng Thường niên về Công nghệ & Hoạt động sẽ một lần nữa quy tụ các nhà lãnh đạo đáng kính nhất về công nghệ và hoạt động của các ngân hàng hàng đầu trên toàn châu Á để mang lại sự hiểu biết sâu sắc đáng tin cậy về quá trình đưa ra quyết định.
Đồng Chủ toạ, Ông Venky Krishnakumar, Cố vấn Cấp cao, Ngân hàng Barclays PLC, Tập đoàn  Ngân hàng Thương mại và Bán lẻ Toàn cầu, và Ông Alex Escucha, Phó Chủ tịch Thứ nhất, Tập đoàn Ngân hàng Trung Quốc, Philipin

Thành phần tham dự?

 • Giám đốc công nghệ và kiến trúc sư công nghệ
 • Những người ra quyết định trong các uỷ ban lựa chọn cơ sở hạ tầng công nghệ mới
 • Lãnh đạo các phân ban chiến thuật như các hệ thống doanh lợi, cải thiện dịch vụ khách hàng, cải tiến sản phẩm và các sáng kiến khác trong các ngân hàng có cái nhìn tổng thể về công nghệ
 • Lãnh đạo và các uỷ viên cao cấp của hệ thống phân phối quan tâm đến việc phát triển cấu trúc từ đầu tới cuối
 • Lãnh đạo và các uỷ viên cao cấp của ban hoạch định và ngân sách của công ty
Hội thảo Có sự Tham gia Tổ chức của BAFT: (CỘNG TÁC MỚI!!) 

Hội thảo 4: Hội thảo BAFT Châu Á về Tiền mặt, Ngân khố & Thương mại, có sự tham gia tổ chức của BAFT và Asian Banker, sẽ tập trung vào quản lý tiền mặt, ngân khố và tài chính thương mại nhằm đưa ra các buổi thảo luận sâu hơn về các vấn đề quan trọng cho những bên tham dự là thành viên cũng như không phải thành viên của Hiệp hội
Đồng Chủ toạ, Ông Yogan Rasanayakam, Tổng Giám đốc, Tập đoàn Ngân hàng Westpac, Châu Á và Ông Zhang Bingxun, Tổng Giám đốc, Các Tổ chức Tài chính, Ngân hàng Trung Quốc,

Thành phần tham dự?

 • Uỷ viên cấp cao về tài chính thương mại, quản lý tiền mặt, quản lý ngân khố và các khoản thanh toán của ngân hàng trong nước và toàn cầu
 • Các nhà quản lý và cơ quan chính phủ
 • Uỷ viên của các thể chế tài chính toàn cầu phục vụ các ngân hàng nội địa tại châu Á
 • Các nhà cung cấp dịch vụ giúp các ngân hàng xây dựng cơ sở hạ tầng thanh toán, tiền mặt, ngân khố và thương mại của họ
 • Các uỷ viên cấp cao chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến thương mại và ngân khố của công ty
 • Các đại diện cấp cao của các công ty giải pháp công nghệ và các doanh nghiệp về cơ sở hạ tầng như các công ty viễn thông và các tổ chức đối tác

Sponsors


 
 

 
 
   
callatay & wouters

Omgeo
 


Associate Sponsors


Exhibitors

   

Technology Partner

Official International Broadcast Partner


   

Partner Institutions


 

Official Academic Partner

 

Media Partners


Official Travel Agent


Navigating the Summit website
Summit Photo Gallery
Download Presentations
The Asian Banker Achievement Awards photo gallery
The Asian Banker
Achievement Awards Winners List
The Asian Banker
IT Implementation Awards Winners List
The Asian Banker
IT Implementation Awards photo gallery
Event Highlights
Asias next generation of bank leaders identified
The Asian Banker Summit 2008 was largest ever
The Asian Banker Summit Advisory Board
CHAIRMAN
ADVISORY MEMBERS AND SUBJECT MATTER EXPERTS
The Risk Management and Governance Advisors
The Technology and Operations Advisors
The Bank - Regulation Dialogue Advisors
The BAFT Asia Conference on Cash, Treasury and Trade Advisors
 • vietnam banks association