SƠ LƯỢC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

NGÀY 1 16 tháng 03   Gala Dinner**
NGÀY 2
17 tháng 03
Các bài phát biều chính Khai mac Hội nghị thượng đỉnh Asian Banker
Hội thảo Quản trị & Quản lý Rủi ro
Cuộc họp Hội đồng về Công nghệ & Hoạt động
Hội thảo BAFT Châu Á về Tiền mặt, Thương mại & Ngân khố
Trao giải thưởng Triển khai CNTT của Asian Banker & Tiệc Cốctai
NGÀY 3 18 tháng 03
Cuộc họp Hội đồng về Công nghệ & Hoạt động
Đối thoại về Điều lệ – Ngân hàng
Hội thảo BAFT Châu Á về Tiền mặt,
Thương mại & Ngân khố
Kết thúc Hội nghị thượng đỉnh 2008
NGÀY 4 19 tháng 03 Tham quan các Ngân
hàng Việt Nam

Hoặc

Các Hội thảo Ngành

** Gala Dinner Trao giải thưởng Thành tựu của Asian Banker – Chỉ Khách mời Tham dự

Sponsors


 
 

 
 
   
callatay & wouters

Omgeo
 


Associate Sponsors


Exhibitors

   

Technology Partner

Official International Broadcast Partner


   

Partner Institutions


 

Official Academic Partner

 

Media Partners


Official Travel Agent


Navigating the Summit website
Summit Photo Gallery
Download Presentations
The Asian Banker Achievement Awards photo gallery
The Asian Banker
Achievement Awards Winners List
The Asian Banker
IT Implementation Awards Winners List
The Asian Banker
IT Implementation Awards photo gallery
Event Highlights
Asias next generation of bank leaders identified
The Asian Banker Summit 2008 was largest ever
The Asian Banker Summit Advisory Board
CHAIRMAN
ADVISORY MEMBERS AND SUBJECT MATTER EXPERTS
The Risk Management and Governance Advisors
The Technology and Operations Advisors
The Bank - Regulation Dialogue Advisors
The BAFT Asia Conference on Cash, Treasury and Trade Advisors
  • vietnam banks association